Herontwikkeling Pax Christikerk


Achtergrond

  • De dakplaten van de kerkzaal moeten geheel vervangen worden.
  • De wapening van de betonvloer van de kerkzaal is slecht. De gehele vloer moet vervangen.
  • De kerk heeft geen voorzieningen voor deze onvermijdbare kosten.

Huidige kavel

Huidige kavel

Herontwikkeling

  • Restauratie kerkzaal
  • Sloop hal, zalen en pastorie
  • Bouw parkeergarage, kerkruimten en appartementgebouw

Ontwikkeling

Nieuwe kavelindeling

 Nieuwe kavel indeling

Doel

  • Behoud monumentale kerkzaal in de wijk
  • Kerkgebouw wordt bij de tijd gebracht
  • Realisatie Appartementsgebouw met parkeergarage

Status

Projectuitvoering is gestart in januari 2018.

1e oplevering 12 september 2019. In gebruik nemen kerkzaal september/oktober 2019.
Officiële opening verwacht rond jaarwisseling. Dan is ook de nieuwe entree te gebruiken.