Herontwikkeling Pax Christikerk

Achtergrond

  • De dakplaten van de kerkzaal moeten geheel vervangen worden.
  • De wapening van de betonvloer van de kerkzaal is slecht. De gehele vloer moet vervangen.
  • De kerk heeft geen voorzieningen voor deze onvermijdbare kosten.

Huidige kavel

Huidige kavel

Herontwikkeling

  • Restauratie kerkzaal
  • Sloop hal, zalen en pastorie
  • Bouw parkeergarage, kerkruimten en appartementgebouw

Ontwikkeling

Nieuwe kavelindeling

 Nieuwe kavel indeling

Doel

  • Behoud monumentale kerkzaal in de wijk
  • Kerkgebouw wordt bij de tijd gebracht
  • Realisatie Appartementsgebouw met parkeergarage

Status

Projectuitvoering is gestart in januari 2018.

Verwachte oplevering begin augustus 2019. In gebruik nemen kerkzaal september 2019.
Officiële opening verwacht rond jaarwisseling. Dan is ook de nieuwe entree te gebruiken.