• DSCF2077bew
  • CTKoverzicht
  • PCK20191006

Welkom

Onze PKN gemeente Den Haag Oost is een verband van drie wijkgemeenten waarin het Woord van Christus Centraal staat, ieder gericht op zijn eigen buurt. Elke wijk probeert vanuit  eigen verantwoordelijkheid het geloof vorm te geven. Vertegenwoordigers van de wijken vormen de Algemene Kerkenraad die zich bezig houdt met beleid, financiën en ledenadministratie. Met deze belangrijke taken wordt het wijkwerk ondersteund. De informatie van de wijken vindt u op de sites van de Noorderkerk, Christus Triumfatorkerk en Pax Christikerk.
Uw steun en reacties worden op prijs gesteld.