Visie

• Door de financiën per wijk te behandelen, voelen zij zich hiervoor meer verantwoordelijk.
• Het bijhouden van tienjarenplannen voor het onderhoud van de gebouwen geeft meer zicht op verwachtte kosten.
• Bundelen van kennis helpt mee om de bestaande regelgeving.