Wie zijn wij

Missie
De gemeente staat in de Protestants Christelijke traditie. De bijbel is de bron en basis, waarin Christus centraal staat.

Visie
De PKN Den Haag Oost wil duidelijk stellen, dat het geloof in God het uitgangspunt is. De drie wijkkerken  willen aan het Evangelie handen, voeten en stem geven. We proberen hieraan gestalte te geven in onze kerkdiensten, maar ook in het onderhouden van persoonlijke contacten in en buiten de kerk. Zo hebben wij goede banden met scholen in de buurt. Daarnaast vormen duurzaamheid en eerlijk delen een speerpunt in ons doen en laten.

Hoe wij werken
De basis van de activiteiten ligt in de wijkkerken. Iedere wijkgemeente heeft een kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

In de Algemene Kerkenraad zijn de wijkgemeenten vertegenwoordigd. Hij neemt besluiten over algemeen en financieel beleid, predikantsplaatsen en exploitatie gebouwen.