Wat doen de kerkrentmeesters

Iedere wijk heeft een wijkraad van kerkrentmeesters die spreken over:

• Financieel beleid voor de wijk
• Actualiseren tienjarenonderhoudsplan
• Het uitvoering van onderhoud
• Betalen van rekeningen

Het College legt begrotingen, jaarrekeningen en andere beleidsvoornemens voor aan de Algemene Kerkenraad.

Gezicht bij de kerkrentmeesters

Vergadering in één van de 3 kerkgebouwen.