Bijdragen en giften

Belangrijke banknummers:

Voor giften en jaarlijkse bijdragen / vaste vrijwillige bijdragen(VVB) via SKG: 

NL37RABO0373741650 (per 1 november 2018) - Naam: CvK Gereformeerde kerk Den Haag-Oost inzake giften 

NL38INGB0000005253 - Collectebonnen Gereformeerde Kerk Den Haag-Oost.
De collectebonnen zijn te verkrijgen met een waarde van € 1,00 en € 2,00 (per vel van 20 stuks). De bonnen van € 0,50 zijn nog steeds geldig.

NL - Diakenen Gereformeerde kerk Den Haag Oost